Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Geodata.gov.gr Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα
Χάρτες που μας ενδιαφέρουν
Πηγαίνετε περιβάλλον κατόπιν προστατευόμενες περιοχές και μπορείτε να βρείετ τα πάντα για Νατούρα 2000 καταφύγια , ΖΕΠ , Δρυμούς , Πάρκα , Εκτροφεία θηραμάτων , ΕΚΠ κλπ

Χάρτης Κυνηγετικών Οργνώσεων (ΚΣΕ)

Οδηγός αναγνώρισης των πουλιών της Ελλάδας
...............
...............
...............


HomeInitial    Hellenic pagesΠαρυδάτια


.

Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα

Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται διαρκώς με δεδομένα από ολοένα και περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θα εμπλουτίζεται και με λειτουργικότητα. Στόχος μας είναι σε μερικούς μήνες να μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, ώστε εμείς, οι πολίτες, να μπορούμε:

• Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση B
• Να συμμετέχουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος
• Να αναπτύσσουμε νέες, έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΙΛΟΤΗΣ - ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υγροβιότοποι στον κόσμο και υδρόβια πτηνά
Επιλέγοντας είδος πουλιού η χώρα μπορείτε να μαθετε τα πάντα για το είδος και τους βιότοπους που συχνάζει σ ολο τον κόσμο .

Χάρτες κλπ NATURA 2000

Ο Χάρτης της Ζωής
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε ποιες περιοχές του κόσμου ζουν τα κοάλα; Ποια πουλιά ζουν σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από το σπίτι σας; Τώρα τις απαντήσεις μπορείτε να τις δείτε να εμφανίζονται στο Google Maps, χάρη στο ερευνητικό πρόγραμμα με την ονομασία Map of Life, δηλαδή ο Χάρτης της Ζωής. Το πρόγραμμα, βασίζεται στην πλατφόρμα των χαρτών της Google και εμφανίζει την γεωγραφική κατανομή 25.000 ειδών σε όλο τον κόσμο μέχρι στιγμής, ενώ στοχεύει στην διάδοση της γνώσης σε θέματα που αφορούν την βιοποικιλότητα καθώς επίσης και τη διατήρησή της.
...............