Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΣΟΥΚΑΡ - ΗΠΑ
..................

HomeInitial    HomeBack
.


Κυνήγι σε πέρδικα Τσούκαρ στις ΗΠΑ , πολλά πουλιά , όμορφες φέρμες από μπράκ , ιδιαίτερα ένα μεγάλης ηλικίας !
Η τσούκαρ στην Αμερική έχει εισαχθεί με επιτυχία δεν προϋπήρχε !

.

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
.............
...............