Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΥΝΗΓΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕ ΓΕΡΑΚΙ - ΙΣΠΑΝΙΑ
..................

HomeInitial    HomeBack
.


Κυνήγι πέρδικας , με αγγλικά σέττερ και γεράκι από την Ισπανία , πολύ καλό ! !

.

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
.............
...............