Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
..................

HomeInitial    HomeBack
.


Ένα φανταστικό κυνήγι στις Βόρειες αχανής πεδιάδες για λευκές πέρδικες.
Ένα πραγματικό πλήρες και πολύ κατατοπιστικό βιντεάκι μας μεταφέρει εκεί , πίσω από τα Ιρλανδικά και Αγγλικά σέττερ ! !

.

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in Greece

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
...............
.............