Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΔΙΑΙΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


HomeInitial    Hellenic pagesΠέρδικες Hellenic pagesΟρεινή

Alectoris Graeca !ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ

Ζ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζωή Κούκουρα Καθηγήτρια Λιβαδοπονίας
Ηλίας Καρμίρης Λιβαδοπόνος Θηραματολόγος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Holechek J. L. and B. D. Gross. 1982. Evaluation of different calculation procedures for microhistological analysis. J. Range Manage. 35:721-723.
Καρμίρης Η., Ζ. Κούκουρα, Γ. Χριστοδούλου και Ε. Καρμίρης. 2004. Τροφικές προτιμήσεις του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε περιοχή των Αγράφων πάνω από τα δασοόρια το καλοκαίρι. 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο, 10 -12 Νοεμβρίου 2004, Βόλος.
Karmiris I., Z. Koukoura and G. Christodoulou. 2005. Use of alpine ranges by brown hare (Lepus europaeus) and livestock in central Greece. Competition or facilitation? August 28th – September 3rd 2005, Hannover, Germany.
Κούκουρα Ζ. 2003. Τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά της Ελλάδας Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Νάστης Α. Σ. 1995. Σημειώσεις Διατροφής Ζώων στα Λιβάδια. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Νάστης Α. Σ. και Κ. Ν. Τσιουβάρας. 1991. Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Παπαναστάσης Β. Π. και Β. Ι. Νοϊτσάκης. 1992. Λιβαδική οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.
.....

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in GreeceE-mailme - Giorgio Peppas
Webmaster