Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece
MEΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
..................
  ΑΝΑΛΥΣΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
..................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

Μελέτη - "Πιλοτικό Πρόγραμμα Θηραματικής Διαχείρισης Κακοπλευρίου"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τέσσερα στελέχη Κυνηγετικών Οργανώσεων της περιοχής μας που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση αυτού του προγράμματος, ο Διευθυντής Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Δασάρχης Καλαμπάκας καθώς και ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, δίνοντας με λίγες λέξεις το στίγμα αυτής της προσπα΄θειας, αντιπροσωπεύουν την εισαγωγή αυτού του βιβλίου.

Χαράλαμπος Ράπτης - Πρόεδρος της Ζ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
[Περίληψη: ] Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, αποφασίστηκε το 1997, ελπίζοντας να αποτελέσει τον οδηγό μας στην πορεία για την ορθολογική διαχείριση των ανανεώσιμων θηραματικών πόρων σε αειοφορική βάση.
Πράγματι τα αποτελέσματα του προγράμματος εξέπληξαν ακόμη και εμάς τους ίδιους για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεών μας, σε έναν υποβαθμισμένο θηραματικό βιότοπο-κυνηγότοπο με την ορθή διαχείριση των ήδη υπαρχόντων θηραματικών πληθυσμών και του περιβάλλοντος, χωρίς απελευθερώσεις εκτρεφομένων θηραμάτων προς εμπλουτισμό της περιοχής και το κυριότερο, χωρίς επιπλέον (απ'ότι ο νόμος περί θήρας προβλέπει και η ετήσια ρυθμιστική) περιορισμούς στην θήρα, με το κυνήγι να αποτελεί διαχειριστικό μέσο της θηραματοπανίδας.
Το σημαντικότερο είναι οτι πετύχαμε την αναβάθμιση της κυνηγετικής δραστηριότητας ( με την αύξηση της κάρπωσης και της κυνηγετικής ευκαιρίας) παράλληλα με την προστασία και βελτίωση του βιότοπου και την αύξηση του θηραματικού κεφαλαίου.......

Ευάγγελος Μπαλατσός - τέως Πρόεδρος της Ζ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και νυν Αντιπρόεδρός της
[Περίληψη: ] Το πρόγραμμα αυτό, αναγκαστήκαμε να το εκπονήσουμε κάτω από τις συνθήκες και τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην Θήρα σήμερα, αλλά και να προλάβουμε καταστάσεις του αύριο.
Πέρασε πλέον ο καιρός που ο κυνηγός βγαίνοντας στην Ελληνική ύπαιθρο, αποκόμιζε από αυτήν όποιο θήραμα και σε όποια ποσότητα ήθελε. Τώρα πλέον που η καταστροφή των βιοτόπων κατά κύριο λόγο, τα φυτοφάρμακα, η ρύπανση αλλά και το παράνομο κυνήγι, έχουν μειώσει τα θηράματα, ο κυνηγός πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον θηραματικό πλούτο κατά τρόπο αειφορικό. Αυτή την θηραματική διαχείριση, προσπαθήσαμε και πετύχαμε σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα στον ελεύθερο κυνηγότοπο του οροπέδιου του Κακοπλευρίου, με κύριο σκοπό να αποδείξουμε στους δικούς μας ανθρώπους τους κυνηγούς,οτι αυτό είναι το μέλλον του κυνηγίου.....

Αναστάσιος Λάππας - πρώην Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας
[Περίληψη: ] Τα τελευταία 10-15 χρόνια οι Κυνηγετικές Οργανώσεις είχαν επιδοθεί σε ένα μεγάλο αγώνα για τον εμπλουτισμό των βιοτόπων με απελευθερώσεις ενδημικών θηραμάτων, σπορές, δημιουργία υδρομαστεύσεων πηγών και άλλες επεμβάσεις σε όλες τις περιοχές της επικράτειας. Η δυνατότητα όμως ελέγχου της αποτελεσματικότητας αυτών των επεμβάσεων δεν ήταν ικανή ή μετρήσιμη, πέραν από τις μαρτυρίες των κυνηγών και των κτηνοτρόφων. Ειδικότερα δε οι απελευθερώσεις λαγού και νησιωτικής πέρδικας δεν διαφοροποίησαν σημαντικά τους βιότοπους που εμπλουτίστηκαν λόγω της χαμηλής προσαρμοστικότητας που έδειξαν τα ζώα των εκτροφείων στο φυσικό περιβάλλον.
Σκεφτήκαμε λοιπόν στον Κ.Σ.Καλαμπάκας την ιδέα εφαρμογής ενός συνόλου μέτρων επέμβασης σε μια συγκεκριμένη περιοχή και καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτής, σε ένα βιότοπο, ελεύθερο κυνηγότοπο με φθίνοντες πληθυσμούς στο λαγό και στην ορεινή πέρδικα και χωρίς να απαγορεύσουμε το κυνήγι, με ειδική όμως προστασία-φύλαξη στους υπάρχοντες θηραματικόύς πληθυσμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ο Πρόεδρος της κοινότητας Κακοπλευρίου, οι γεωργοί,οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση της ιδέας και εν συνεχεία του έργου στο οροπέδιο του Κακοπλευρίου. Στην συνέχεια ζητήσαμε τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας μας και των επιστημικών συνεργατών της, για την οικονομική και τεχνική στήριξη του έργου.

Νικόλαος Αδάμος - Πρόεδρος του Κ. Σ. Καλαμπάκας
[Περίληψη: ] Θέλω να ευχαριστήσω, τόσο εκ μέρους του Κ.Σ. Καλαμπάκας όσο και προσωπικά, τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ της Κ.Ο.Θεσσαλίας, που ενστερνίστηκαν τις απόψεις μας, τις υιοθέτησαν και τις προώθησαν, με όλες τους τις δυνάμεις ηθικά και υλικά, τον Δασάρχη Καλαμπάκας, τον κ. Νομάρχη Τρικάλων, τον κ. Πρόεδρο της κοινότητας Κακοπλευρίου αρχικά και μετέπειτα τον Δήμαρχο του Δήμου Χαλασίων-Καλαμπάκας, τον Θηραματοπόνο της Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, όλους ανεξαιρέτως τους κτηνοτρόφους, γεωργούς και κατοίκους εν γένει της περιοχής Κακοπλευρίου, τους δύο Θηροφύλακες του Κ.Σ. Καλαμπάκας αρχικά και μετέπειτα τους δύο Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, τον ειδικό φύλακα αυτού του Πιλοτικού Προγράμματος, όλους τους Δασοφύλακες της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας και πλείστους όσους κατανόησαν και αποδέχτηκαν το μέτρο αυτό και βοήθησαν πολυμερώς με τον τρόπο του ο καθένας.....

Βασίλειος Νίκου - Διευθυντής Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας
[Περίληψη: ] Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ την Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας, για την εκπόνηση αυτού του τόσο ενδιαφέροντος προγράμματος που τα αποτελέσματά του μας κατευθύνουν στον δρόμο που πρέπει να πορευθούμε, εμείς ως αρμόδια όργανα υπηρεσία καθώς και οι κυνηγετικές οργανώσεις, ως άμεσοι ενδιαφερόμενοι, για την ορθολογική διαχείριση της πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα...... Είναι ευχής έργο η ύπαρξη ανθρώπων στις κυνηγετικές οργανώσεις που έχουν αντιληφθεί αυτήν τηνν αναγκαιότητα και πασχίζουν για ένα καλύτερο μέλλον της κυνηγετικής δραστηριότητας...

Ηλίας Ζαλαβράς - Δασάρχης Καλαμπάκας
[Περίληψη: ] Με την μέριμνα του κυνηγετικού συλλόγου Καλαμπάκας και της Ζ' Ομοσπονδίας και στα πλαίσια των φιλοθηραματικών τους δραστηριοτήτων στην περιοχή Κακοπλευρίου πραγματοποιήθηκε ένα πρωτοπόρο και αξιέπαινο πρόγραμμα. Αρχισε μετά από ενδελεχή μελέτη των τοπικών συνθηκών προστασίας και πολαπλασιασμού του ενδημικού θηράματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον στις συνθήκες διαβίωσης του λαγού και της ορεινής πέρδικας. Ακολούθησε για μια 4ετία η εξασφάλιση κατάλληλου δασογενούς περιβάλλοντος και τροφής με λίαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα......
Το μεγάλο βάρος του προγράμματος όμως, σήκωσε ο τότε δραστήριος, συνεργάσιμος και αεικίνητος Πρόεδρος του Κ.Συλλόγου κ. Αναστάσιος Λάππας. Το μεράκι και ο ζήλος του για την επιτυχία του προγράμματος, παρέσυρε και την υπηρεσία μας σε μια συνεργασία, που είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αύξηση του λαγού και της ορεινής πέρδικας.......

Νικόλαος Παπαδόδημας - Πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
[Περίληψη: ] Η έλλειψη συγκεκριμένης θηραματικής πολιτικής για την ανάπτυξη της πανίδας εκ μέρους της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια αλλά και οι αντιφατικές και πρόχειρες αποφάσεις της, οδήγησε τους κυνηγούς μέσα από τις οργανώσεις τους στην αναζήτηση τρ΄'οπων και μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης της πανίδας, όπως ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Η στελέχωσή τους με ειδικούς επιστήμονες συνέτεινε σε αυτήν την προσπάθεια αφού με την καθοδήγησή τους σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες δόθηκε μια διαφορετική οντότητα στις Κυνηγετικές Οργανώσεις...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΓΕΝΙΚΑ

Η περιοχή του προγράμματος βρίσκεται στην τέως Κοινότητα και νυν Δ. Δ. Κακοπλεύρι του Δήμου Χασίων, 30 χιλιόμετρα βόρεια της Καλαμπάκας. Τα όρια της έκτασης του προγράμματος είναι φυσικά και ακολουθούν ρέματα και κορυφογραμμές.

  Η έκτασή του είναι 11.040 στρεμ. με υψομετρικό εύρος 724 μέτρα.
  Το υψηλότερο σημείο είναι το Κράτσοβο με 1.564 μέτρα και το χαμηλότερο τα 840 μ. στο χωριό Κακοπλεύρι.
  Tο υψομετρικό εύρος είναι τέτοιο που καλύπτει αυξημένο αριθμό και ποικιλία οικοσυστημάτων.

  Η εδαφοκάλυψη της περιοχής είναι :
  800 στρεμ. δασοσκεπής έκταση (κυρίως Μαύρη Πεύκη) δηλ. το 7.24% της συνολικής έκτασης.
  4.660 στρεμ. θαμνότοποι (κυρίως Πυξάρι) δηλ. το 42,2% της συνολικής έκτασης.
  4.570 στρεμ. χορτολιβαδική έκταση ( κυρίως αγρωστώδη) δηλ. το 41,4% της συνολικής έκτασης.
  440 στρεμ. γεωργική έκταση δηλ. το 4% της συνολικής έκτασης.
  570 στρεμ. άγονες εκτάσεις δηλ. το 5,16% της συνολικής έκτασης.

Η πρόσβαση στην περιοχή του προγράμματος γίνεταιμε δύο δασικούς δρόμους από το χωριό Κακοπλεύρι και ένας από το χωριό Πεύκη εκ των οποίων δύο από αυτούς είναι δύσβατοι και γίνονται αδιάβατοι από τις βροχές.

Στην είσοδο του χωριού όπου ξεκινά και η περιοχή του προγράμματοςς τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα από τον Κ. Σ. Καλαμπάκας και την Κ.Ο.Θεσσαλίας.
Οι κάτοικοι του Κακοπλευρίου ασχολούνται με την κτηνοτροφία-γεωργία και τις υλοτομικές εργασίες. Η κτηνοτροφία στην περιοχή εκφράζεται με 3 ποίμνια αιγοπροβάτων και ενός βοοειδών ελευθέρας βοσκής, ενώ η γεωργία πριν την έναρξη του προγράμματος ήταν υποτυπώδης με ελάχιστα καλλιεργούμενα στρέμματα από το σύνολο των 440 στρεμμάτων.
Με την σπορά αγροτεμαχίων από εμάς για την βελτίωση του βιοτόπου παρακινήθηκαν και οι κάτοικοι με αποτέλεσμα να καλλιεργούν πλέον το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων.
Τα είδη που καλλιεργούνται είναι κυρίως σιτάρι και κριθάρι καθώς και σε μικρότερες ποσότητες, καλαμπόκι, φασόλια, ρεβίθια, κηπευτικά κ.λ.π

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Την κυνηγετική περίοδο 1998-1999 είχαμε 26 κυνηγετικές ημέρες από 16-9 έως και 18-11-1998. Μετά την ημερομηνία αυτή διεκόπη η κυνηγετική δραστηριότητα λόγω δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών (βροχές, χιονόπτωση, χιονοκάλυψη.) Σε αυτές τις 26 κυνηγετικές ημέρες επισκέφτηκαν την περιοχή του προγράμματος 220 κυνηγοί οι οποίοι πραγματοποίησαν 98 κυνηγετικές εξόδους (γράφημα 1) δηλ. 8,5 κυνηγοί ανά ημέρα κυνηγίου που ισοδυναμεί με ένα κυνηγό ανά 1300 στρέμματα.


Γράφημα 1 : Σχέση Αρ. Κυνηγών - Κυνηγετικών εξόδων - Κυνηγετικών ημερών.

Αντίστοιχα την κυνηγετική περίοδο 1999-2000 είχαμε 30 κυνηγετικές ημέρες από 15-9-99 έως και 28-11-99 με 260 επισκέπτες κυνηγούς σε 120 κυνηγετικές εξόδους (γράφημα Ι) δηλ. 8,7 κυνηγοί ανά ημέρα κυνηγίου που ισοδυναμεί με ένα κυνηγό ανά 1269 στρέμματα.

Η κυνηγετική περίοδος 2000-2001 χαρακτηρίστηκε από πολύ καλές έως ιδανικές συνθήκες για το κυνήγι (υγρασία - βόρειοι άνεμοι ). Σε αυτή την περίοδο είχαμε 29 κυνηγετικές ημέρες από 16-9-2000 έως και 10-12-2000 με 213 επισκέπτες κυνηγούς σε 100 κυνηγετικές εξόδους ( γράφημα 1) δηλ. 7,3 κυνηγοί ανά ημέρα κυνηγίου που ισοδυναμεί με ένα κυνηγό ανά 1512 στρέμματα.

Σε αντίθεση με την ανωτέρω περίοδο η κυνηγετική περίοδος 2001-2002 χαρακτηρίσθηκε από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες για την άσκηση της θήρας. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη βροχόπτωση και νότιους ανέμους, ενώ ο Νοέμβριος με παγωνιές και έντονη χιονόπτωση από αρκετά νωρίς. Σε αυτή την κυνηγετική περίοδο επισκέφτηκαν την περιοχή προγράμματος για κυνήγι 285 κυνηγοί σε 127 κυνηγετικές εξόδους ενώ οι κυνηγετικές ημέρες της περιόδου ήταν 30 από 15-9-2001 έως και 21-11-2001 (γράφημα 1) δηλ. 9,5 κυνηγοί ανά ημέρα κυνηγίου που ισοδυναμεί με ένα κυνηγό ανά 1162 στρέμματα.

Από τα ανωτέρω βλέπουμε οτι σε καμία κυνηγετική περίοδο η κυνηγετική δραστηριότητα δεν ξεπέρασε τα μέσα Δεκεμβρίου και για τον λόγο αυτό σε αρκετά γραφήματα αναφέρεται το αρχικό έτος της περιόδου [ πχ. αντί για κυνηγετική περίοδο 1999-2000 αναγράφεται μόνο ως έτος 1999].

Οι κυνηγοί που επισκέπτονταν την περιοχή του προγράμματος ήταν οργανωμένοι σε ομάδες του ενός ατόμου, δύο ατόμων, τριών, τεσσάρων και πέντε ατόμων.

Την κυνηγετική περίοδο 1998-1999 οι 220 κυνηγοί ήταν οργανωμένοι σε 98 ομάδες οι οποίες είχαν την παρακάτω αριθμητική διάρθρωση:

  16 ομάδες αποτελούνταν από 1 άτομο
  55 ομάδες αποτελούνταν από 2 άτομα
  17 ομάδες αποτελούνταν από 3 άτομα
  7 ομάδες αποτελούνταν από 4 άτομα
  3 ομάδες αποτελούνταν από 5 άτομα

Την κυνηγετική περίοδο 1999-2000 οι 260 κυνηγοί ήταν οργανωμένοι σε 120 ομάδες οι οποίες είχαν την παρακάτω αριθμητική διάρθρωση:
  34 ομάδες αποτελούνταν από 1 άτομο
  48 ομάδες αποτελούνταν από 2 άτομα
  23 ομάδες αποτελούνταν από 3 άτομα
  14 ομάδες αποτελούνταν από 4 άτομα
  1 ομάδες αποτελούνταν από 5 άτομα

Την κυνηγετική περίοδο 2000-2001 οι 213 κυνηγοί ήταν οργανωμένοι σε 100 ομάδες οι οποίες είχαν την παρακάτω αριθμητική διάρθρωση:
  27 ομάδες αποτελούνταν από 1 άτομο
  50 ομάδες αποτελούνταν από 2 άτομα
  12 ομάδες αποτελούνταν από 3 άτομα
  10 ομάδες αποτελούνταν από 4 άτομα
  2 ομάδες αποτελούνταν από 5 άτομα

Την κυνηγετική περίοδο 2001-2002 οι 285 κυνηγοί ήταν οργανωμένοι σε 127 ομάδες οι οποίες είχαν την παρακάτω αριθμητική διάρθρωση:
  28 ομάδες αποτελούνταν από 1 άτομο
  59 ομάδες αποτελούνταν από 2 άτομα
  27 ομάδες αποτελούνταν από 3 άτομα
  12 ομάδες αποτελούνταν από 4 άτομα
  2 ομάδες αποτελούνταν από 5 άτομα

Όπως φαίνεται στα γραφήματα 2 και 3 οι κυνηγοί προτιμούν, η αριθμητική σύνθεση της ομάδας τους να αποτελείται από 2 άτομα.

ΠΗΓΗ :ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Photo: Internet
gpeppas


.

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in Greece
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
.............
...............
...............