Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας – Νέο ερωτηματολόγιο (2/2013)
Εκδοση κυνηγητικής άδειας
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυνηγού
ΘΗΡΑ ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΑΝ 86/1969)
Κυνηγετικοί άγραφοι Νόμοι
Το νομικό καθεστώς για τα εκπαιδευτικά
Επιτρέπονται τα σκυλιά στην παραλία; Δείτε τι λέει ο νόμος
Καταφύγια Άγριας Ζωής
............


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

NOMOΘΕΣΙΑ


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4039/2/12 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
Νόμος 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Νέα εγκύκλιος για την κακοποίηση ζώων
Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003.
Τροποποιήθηκαν δύο κανονισμοί για τα άγρια και τα εκτρεφόμενα θηράματα ζώων συντροφιάς. Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
...............