Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
......................
...................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack Οδηγίες για τους κυνηγούς

.

Έκδοση φυλλαδίου της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ με θέμα την προκαταρκτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο.

ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης Η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

ΠΡΟΣ: Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη 12/1/2011
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Αριθ. Πρωτ. 64?

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Σκανδαλίδη Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
2. κ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. κ. Μωραϊτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. κ. Αποστολάκη, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
5. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, ΥΠΑΑΤ
6. Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, ΥΠΕΚΑ
7. Διευθύνσεις Κτηνιατρικής
8. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
9. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
10. Κυνηγετικός Τύπος

ΘΕΜΑ: Αποστολή φυλλαδίου με θέμα την προκαταρκτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο
Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, πρόσφατη έκδοση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ), με θέμα την προκαταρκτική εξέταση της υγείας του θηράματος στον κυνηγότοπο. Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της Ομοσπονδίας μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ν. Δράμας και βασίζεται σε αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Ομοσπονδίας των Γάλλων Κυνηγών. Η ενέργειά μας αυτή έρχεται προς ενίσχυση της εφαρμογής του Κανονισμού με αριθμό 853/29-4-2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Το έντυπο αυτό έχει διανεμηθεί δωρεάν στους κυνηγούς, μέσω των Κυνηγετικών Συλλόγων αρμοδιότητας ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Πολυχρόνης Νικόλαος Καλογεράκος
Το φυλλάδιο τυπώθηκε σε 10.000 αντίτυπα και έχει ήδη διανεμηθεί.
Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο (και να το κατεβάσετε) από το παρακάτω link


Φυλλάδιο ΚΟΜΑΘ για το χειρισμό του κρέατος


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...............
.............
...............