Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack ΠίσωΠέρδικες


- Μελέτη για την ορεινή στην Ελλάδα.της ΔΚΟΣΕ-ΚΣΕ στην Στερεά Ελλάδα ... !


Η Αρχόντισσα των ελληνικών βουνών στην Στερεά Ελλάδα (ΕΔΩ ολη η μελέτη στα Αγγλικά)


Μια πρόχειρη μετάφραση που έκανα απο τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας.

Οι κύριοι στόχοι αυτής της μελέτης, η πρώτη του είδους που πραγματοποιείται στη χώρα, ήταν οι εξής:

(i) εκτίμηση της πυκνότητας και της τάσης του πληθυσμού της ορεινής πέρδικα από μια γεωγραφική περιοχή στην κεντρική Ελλάδα, (ii) η μελέτη της διακύμανσης του πληθυσμού σε ετήσια βάση, (iii) η μελέτη της μεταβλητότητας του πληθυσμού μεταξύ κυνηγετικών περιοχών και καταφυγίων, (iv) ο καθορισμός της επίδρασης των διαφόρων περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων για την μεταβλητότητα της πυκνότητας της πετροπέρδικας κατά τη διάρκεια των ετών της μελέτης, και (v) ο καθορισμός της σταθερότητας και της βιωσιμότητας της κάρπωσης.

Η παρακολούθηση του πληθυσμού της πετροπέρδικας στην κεντρική Ελλάδα ξεκίνησε το 2005 ως ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ είναι για τα πρώτα επτά έτη του προγράμματος (2005-2011). Ένα σύνολο 65 λωρίδων που βρίσκονταν μέσα σε καταφύγια άγριας ζωής και 80 λωρίδων σε περιοχές κυνηγιού, κατανεμήθηκαν σε όλη την περιοχή μελέτης, τόσο σε γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο.

Το μέσο μήκος της κάθε λωρίδας ήταν 2,5 χλμ. Η παρακολούθηση διεξήχθη σύμφωνα με την μέθοδο γραμμικών λωρίδων από θηροφύλακες με σκυλιά δείκτες. Κάθε χρόνο δύο μετρήσεις διεξάγονταν σε κάθε λωρίδα. Μια μέτρηση γινόταν κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων του Μαρτίου, διότι στην εν λόγω περίοδο ο σχηματισμός των ζευγαριών έχει ολοκληρωθεί και η αναπαραγωγή είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Η δεύτερη καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων του Αυγούστου γιατί εκείνη την περίοδο η αναπαραγωγή έχει τελειώσει και είναι η καλύτερη στιγμή για να διακριθούν και να καταγραφούν ο αριθμός των νεογέννητων.

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ένας θηροφύλακας περπατούσε πάνω στη λωρίδα και άλλοι δύο κάλυπταν την περιοχή στα αριστερά και δεξιά της λωρίδας με σκυλιά δείκτες. Όταν οι πέρδικες ξεπετάγονταν, καταγράφονταν η κάθετη απόσταση του ατόμου από την λωρίδα. Κατά τη διάρκεια των επτά ετών της μελέτης, έγινε ένα σύνολο απογραφής των 1.275 χιλιομέτρων σε περιοχές κυνηγιού και 1.050 χιλιόμετρα μέσα σε καταφύγια άγριας ζωής.

Με βάση την μέση πυκνότητα του είδους (άτομο / εκτάριο) από όλα τα χρόνια της μελέτης ο πληθυσμός της πετροπέρδικας στη Στερεά Ελλάδα, εκτιμήθηκε σε μια μέση πυκνότητα των 31.000 αναπαραγωγικών ζευγαριών νωρίς την άνοιξη (28.052 - 34.358).

Ο πληθυσμός της πετροπέρδικας στην Ελλάδα έχει εκτιμηθεί μεταξύ 7.000 και 13.000 αναπαραγωγικά ζεύγη από τους Χανδρινός & Ακριώτης (1997) και Χανδρινός & Παπούλια (2004), με τον ισχυρισμό ότι είναι ακόμη χαμηλότερο (Χανδρινός & Κατσαδωράκης, 2009). Οι ίδιοι συγγραφείς επίσης θεωρούν το είδος εξαιρετικά σπάνιο και σίγουρα μειούμενο και εξαφανιζόμενο από τα περισσότερα μέρη της Ελλάδα. Επίσης δηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν βασίζονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους πληθυσμούς της πέρδικας (Χανδρινός & Κατσαδωράκης, 2009).

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε μια παλαιότερη δημοσίευση του Παπαευαγγέλου κ.α. (2001) στην οποία ο πληθυσμός της πετροπέρδικας στην Ελλάδα εκτιμήθηκε σε 7.000 έως 13.000 ζεύγη, χωρίς να χρησιμοποιηθεί καμία ένδειξη μεθοδολογικής προσέγγισης για τον προσδιορισμό αυτών των αριθμών, ή οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με τη μαθηματική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των ζευγών αναπαραγωγής σε εθνικό επίπεδο.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη μελέτη μας, η πρώτη που πραγματοποιείται σε μια τέτοια εκτεταμένη περιοχή μελέτης και σε μια τέτοια μακροπρόθεσμη βάση, η Ελλάδα κατέχει τον υψηλότερο πληθυσμό πετροπέρδικας στα Βαλκάνια. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει επίσης το υψηλότερο πληθυσμό μεταξύ όλων των άλλων χωρών εντός της εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη. Στη Στερεά Ελλάδα μόνο υπολογίζονται να βρίσκονται συνολικά 31.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια.

Επιπλέον, επιχειρώντας μια απλή προέκταση της μέσης πυκνότητας του είδους επί του συνόλου του βιοτόπου της πετροπέρδικας στη χώρα (1.571.450 εκτάρια), ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 121.000 ζεύγη (109.338 - 133.979), η οποία είναι πολύ υψηλότερη από οποιαδήποτε προηγουμένως δημοσιευμένες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, ο ελάχιστος αριθμός που εκτιμάται σε αναπαραγωγικά ζευγάρια στην Ελλάδα είναι 104.000, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον μέγιστο ευρωπαϊκό αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους, που είχε προηγουμένως εκτιμηθεί στα 78.000 άτομα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ, από το 2007, όταν όριο κάρπωσης ορίστηκε σε δύο πουλιά ανά κυνηγό και έξοδο, η κάρπωση της πετροπέρδικας στην Στερεά Ελλάδα είναι σταθερή και υπολογίζεται (Θωμαΐδης κ.α. 2011) σε μέσο όρο 26.000 άτομα ανά έτος (22.954 - 29.423). Αυτό πιστοποιεί τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του πληθυσμού του είδους.

Ο πληθυσμός του είδους είναι σταθερός τόσο εντός των καταφύγιων άγριας ζωής όσο και στις ζώνες κυνηγιού, όπως και κατά τις περιόδους παρακολούθησης, νωρίς την άνοιξη και τέλη του καλοκαιριού.

Η σταθερή διαφορά στην πυκνότητα της πετροπέρδικας μεταξύ των καταφυγίων και των κυνηγετικών περιοχών αντικρούεται μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2010, όταν η πυκνότητα του είδους στα καταφύγια άγριας ζωής βρισκόταν στο χαμηλότερό του επίπεδο.

Επίσης στο τέλος γίνεται μια εξήγηση για την μείωση του πληθυσμού που παρατηρήθηκε το 2010. Το τεκμηριώνει βιβλιογραφικά απο μια εγρασία που έγινε στις Άλπεις με στοιχεία 40 ετών, όπου βρέθηκε ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει μείωση κάθε 7 χρόνια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.


ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas