Welcome in Greece Welcome in Greece

 
Welcome in Greece
MEΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  Aπελευθερώσεις θηραμάτων-Το δίλημμα που εγκλωβίζει τον Έλληνα κυνηγό.
  Επιβιώνουν και σε τι βαθμό τα απελευθερωμένα θηράματα, που σχεδόν όλοι οι κυνηγετικοί σύλλογοι της χώρας μας αφήνουν στη φύση; Μια επιστημονική μελέτη έρχεται να προβληματίσει, αλλά και να ανατρέψει ό,τι μέχρι σήμερα πιστεύαμε
  Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.
  Η αλήθεια για τις απελεύθερώσεις...
  Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι απελευθερώσεις θηραμάτων !
  H έννοιες του "επιβλαβούς" και της "αρπακτικότητας"
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack Hellenic pagesΟρεινή


.

Μελέτη - Οι στόχοι των απελευθερώσεων ορνιθόμορφων και η επιλογή τεχνικών

Περικλή Μπίρτσα, Χρήστου Σώκου από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης και του κ. Ευσταθίου Τσαχαλίδη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τα μισά πτηνά τεχνητής εκτροφής πεθαίνουν την πρώτη εβδομάδα μετά την απελευθέρωση, κυρίως λόγω της μειωμένης ικανότητάς τους να αποφύγουν τους άρπαγες, να βρουν κάλυψη και τροφή. Μετά από ένα μήνα έχει θανατωθεί το 70 - 90% των πτηνών.
Τα ποσοστά αυτά αναφέρονται κυρίως σε πτηνά που παρέμειναν πριν από την απελευθέρωση σε πυρήνες προσαρμογής, ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί και από ειδικές έρευνες, οι πυρήνες ελάχιστα βελτιώνουν την επιβίωση.

Ορνιθόμορφα και αναπαραγωγή.
Ενα μικρό ποσοστό πτηνών, 5-10%, καταφέρνει να επιβιώσει και να εισέλθει στην αναπαραγωγική διαδικασία. Τα πτηνά αυτά είναι επτά έως 23 φορές λιγότερο ικανά να αναθρέψουν νεοσσούς σε σχέση με τα άγρια. Κύρια αιτία είναι ότι τα εκτρεφόμενα πτηνά επωάστηκαν και εκκολάφτηκαν σε μηχανές, οπότε δεν έμαθαν από τους γονείς τα σχετικά της φυσικής αναπαραγωγής.
Επιπρόσθετα, η μη ανανέωση των γεννητόρων στα εκτροφεία με αβγά από άγριους πληθυσμούς επιδεινώνει το πρόβλημα αυτό.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;
…Λίγες προσπάθειες εγκατάστασης πληθυσμού με πτηνά τεχνητής εκτροφής είχαν την επιδιωκόμενη επιτυχία. Συνήθως πρόκειται για μακροχρόνιες απελευθερώσεις μεγάλου αριθμού εκτρεφόμενων πτηνών, όπως συνέβη σε περιοχή του Τέξας, όπου εγκαταστάθηκε πληθυσμός μετά την απελευθέρωση 17.000 φασιανών στο διάστημα 1968-1980.

Στην Πενσιλβανία, όμως, η απελευθέρωση 3.000 φασιανών τεχνητής εκτροφής απέτυχε να εγκαταστήσει πληθυσμό, κάτι που επιτεύχθηκε με την απελευθέρωση 1.000 άγριων φασιανών που τους παγίδευσαν και μετέφεραν από άλλη περιοχή.

Πότε είναι ακίνδυνες για την άγρια πανίδα οι απελευθερώσεις τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων:
Από τη στιγμή που εφαρμόζεται τεχνητή εκτροφή, δηλαδή εντατική εκτροφή, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η γενετική υποβάθμιση και η εμφάνιση ασθενειών θεωρούνται de facto κίνδυνοι. Οι απελευθερώσεις αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν το πρόβλημα από το εκτροφείο στη φύση.

Επομένως, οι απελευθερώσεις είναι ακίνδυνες μόνο όταν στην περιοχή δεν υπάρχουν άγριοι πληθυσμοί ορνιθόμορφων ή δεν είναι εφικτό στο άμεσο μέλλον να εγκατασταθούν τέτοιοι πληθυσμοί.
Οι περιοχές αυτές είναι ελάχιστες στην Ελλάδα, διότι συνήθως υπάρχουν έστω μικροί πληθυσμοί περδίκων ή ορτυκιού, οι οποίοι με τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα μπορούν να δώσουν κυνηγετικό πλεόνασμα. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα οι πληθυσμοί των ορνιθόμορφων έχουν ιδιαίτερη αξία ως γενετικά αποθέματα.
Οπότε, αν πραγματικά θέλουμε να διαφυλάξουμε τη φυσική κληρονομιά της χώρας, είναι καλύτερα να περιοριστούν οι απελευθερώσεις αυτές σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι όπου το ενδιαίτημα είναι ακατάλληλο για την υποστήριξη βιώσιμου πληθυσμού, δηλαδή σε περιοχές με εντατικές καλλιέργειες.

Συμπερασματικά

…Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η απελευθέρωση τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων δεν πρέπει να γίνεται εντός των καταφυγίων, και να απαγορευτεί όπου υπάρχουν βιώσιμοι πληθυσμοί ορνιθόμορφων.

Η απελευθέρωση τεχνητά εκτρεφόμενων ορνιθόμορφων μπορεί να εξετάζεται σε υποβαθμισμένα ενδιαιτήματα και κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα για άμεση κάρπωση (put and take).


.

Top

© Giorgio Peppas


Welcome in Greece
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
.............
...............
...............