Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
......................
...................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4039/2/12 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Ο νόμος Ν. 4039/2012είναι ο νέος νόμος που ισχύει για τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα στην χώρα μας. Δημοσιεύτηκε στις 2/2/2012 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ορίζει πως ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...............
.............
...............