Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
......................
...................
..................


HomeInitial    Hellenic pagesBack


.

Τροποποιήθηκαν δύο κανονισμοί για τα άγρια και τα εκτρεφόμενα θηράματα

Με αποφάσεις τις ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18 Φεβρουαρίου τροποποιήθηκαν δύο κανονισμοί που αφορούν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σχετικά με τα εκτρεφόμενα και τα άγρια θηράματα. Πρόκειται για του κανονισμούς 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους οποίους, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κρέατος εκτρεφομένων και αγρίων θηραμάτων.

Αναλυτικότερα, η πρώτη απόφαση αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2011 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εκτρεφόμενα και τα άγρια θηράματα και το κρέας των εκτρεφόμενων και των αγρίων θηραμάτων.

Η δεύτερη απόφαση αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2011 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εκτρεφόμενα θηράματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2011 της Επιτροπής, εδώ: O κανονισμόs (ΕΕ) αριθ. 151/2011

Τον τροποποιούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, εδώ: O κανονισμόs (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 151/2011 της Επιτροπής, εδώ: O κανονισμόs (ΕΕ) αριθ. 151/2011

Τον τροποποιούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, εδώ: O κανονισμόs (ΕΚ) αριθ. 854/2004


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...............
.............
...............