Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

IndexInitial ΑρχικήΑρχική ΠίσωBack

Η ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ


TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ


Τι είναι το πρόγραμμα Άρτεμις.

Το πρόγραμμα Άρτεμις είναι μια διαρκής μελέτη καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών στην χώρα μας. Διανύει τον όγδοο χρόνο της ζωής του , είναι έργο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και εκπονείται από τετραμελή ομάδα επιστημονικών συνεργατών της.

Μην ξεχνάτε να συμπληρώσετε το έντυπο, είναι για το καλό όλων μας!!


O σκοπός του .

Η ανάπτυξη από την Κ.Σ.Ε ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών που αφορούν στην κυνηγετική δραστηριότητα στην , δηλαδή η λήψη και διατήρηση στατιστικών στοιχείων , με πανελλήνια εμβέλεια , πράγμα που έλειπε μέχρι τώρα από την χώρα μας.

Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τράπεζας μπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των θηραμάτων κατά είδος , που θηρεύονται κάθε χρόνο στην χώρα μας.

Να καταγραφούν διάφορα χαρακτηριστικά της κυνηγετικής δραστηριότητας (κυνηγετική ζήτηση κατά θήραμα και κυνηγετική περιφέρεια , μέσος αριθμών εξορμήσεων ανά κυνηγό τον χρόνο κ.α.)

Να προσδιοριστούν αριθμητικά δείκτες θηραματικής αφθονίας , ώστε συγκρινόμενοι στατιστικά από χρόνο σε χρόνο να εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία των θηραματικών πληθυσμών (αύξηση η μείωση).


Πως λειτουργεί

Για την συλλογή των στοιχείων τυπώνεται κάθε χρόνο ένα ειδικά σχεδιασμένο έντυπο το ¨Στατιστικό ερωτηματολόγιο κυνηγού¨, το οποίο διανέμεται δωρεάν στους κυνηγούς . Οι κυνηγοί το συμπληρώνουν και το επιστρέφουν με την λήξη της περιόδου στην ΚΣΕ, όπου ομάδα επιστημόνων επεξεργάζονται τα στοιχεία με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξάγουν αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα περίπου έχουν καταγραφεί πληροφορίες από 135000 περίπου ημερήσιες κυνηγετικές εξορμήσεις και έχουν εξαχθεί χρήσιμα αποτελέσματα.


Μερικά συγκριτικά αποτελέσματα για τρία θηραματικά είδη για τις κυνηγετικές περιόδους 1994-95 έως και 2000-2001.

Στα γραφήματα αυτά έχουν παραχθεί μετά από στατιστική επεξεργασία των στοιχείων , φαίνεται πώς κυμαίνονται οι δείκτες θηραματικής αφθονίας , που δεν είναι άλλοι από τον μέσο αριθμό των θηραμάτων που συναντά και που θηρεύει ο κυνηγός σε κάθε του εξόρμηση.

To ορτύκι , η αφθονία του οποίου εξαρτάται από επι μέρους παράγοντες που αφορούν ην αποδημία , μπορεί να υποστηριχθεί ότι ξεχωρίζουν οι πλούσιες χρονιές του 1995-96 και του 1999-00.


Tο πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο ντοκουμέντο προκειμένου !

Να πείσουμε τον πολιτικό κόσμο για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον.

Να αποδείξουμε ότι το κυνήγι ως σύγχρονη δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα ορθολογικού και επιστημονικού σχεδιασμού .

Να διεκδικήσουμε με αποδείξεις και τεκμήρια τα δίκαια αιτήματα μας.

Να απαιτήσουμε την ουσιαστική συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε εθνικό η ευρωπαϊκό αποφάσεων ασχολείται με θέματα σχετικά με το κυνήγι .

Τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που αποφασίζουμε για την τύχη του κυνηγίου στην Ελλάδα και όχι κάποιοι άλλοι.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ιδέα της τήρησης αρχείων για την κυνηγετική κάρπωση ξεκινά από την Μ. Βρετανία το 1880 περίπου. Η σύγκριση των στοιχείων του κάθε έτους μ' αυτά των προηγουμένων έδειχνε την πορεία (αύξηση ή μείωση) των πληθυσμών των άγριων θηραμάτων. Από το 1937 τα πολιτειακά τμήματα θήρας και αλιείας των ΗΠΑ και αργότερα του Καναδά, άρχισαν να καταγράφουν την κυνηγετική κάρπωση με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Σήμερα η συμπλήρωση τέτοιων ερωτηματολογίων και η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την κυνηγετική κάρπωση αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική. Σχεδόν όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ και του Καναδά ακολουθούν τη μέθοδο αυτή, καθώς επίσης και πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία (από το 1970), η Ιταλία, η Ιρ­λανδία, η Γερμανία, η Ισπανία κ.α.

Στην Ελλάδα, το έργο αυτό ξεκίνησε το 1994 με πρωτοβουλία της ΠΕΒΕΚΕ και συνεχίζεται μέχρι και σή­μερα από την ΚΣΕ. Ονομάστηκε "ΑΡΤΕΜΙΣ" προς τιμή της θεάς προστάτιδας του κυνηγίου, επειδή αποτε­λεί την πρώτη μελέτη πανελλήνιας εμβέλειας που έχει ως αντικείμενο το κυνήγι. Τα αποτελέσματα του προ­γράμματος παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης θηραματο-βιολόγων (ΙΙΙΟΒ) στη Σόφια το 1995, όπου οι Γάλλοι ειδικοί επιστήμονες το αποκάλεσαν ως "...το τελειότε­ρο σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ευρώπη."

Το Μάρτιο του 1996, το Διεθνές Συμβούλιο για τη Διατήρηση των θηραμάτων και της Άγριας Πανίδας προσκάλεσε τη Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, για μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο επόμενο διεθνές Συνέδριό του, στη Μπολώνια της Ιταλίας.

Συγκριτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν επίσης, στο 23ο, 24ο και 25ο Διεθνές Συ-νέδριο θηραματοβιολόγων στη Λιόν της Γαλλίας, το Σεπτέμβριο του 1997, στη θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1999 και στη Λεμεσό το Σεπτέμβριο του 2001, αντίστοιχα, στο 7ο και στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας το 1995 στην Καρδίτσα και το 1998 στην Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα και στην Συνάντηση της Μεσογειακής Ομάδας Τσιχλιδών που οργάνωσαν η ΚΣΕ και η ΑΑ€Τ (Σύλλογος των φί­λων του παραδοσιακού κυνηγίου) στην Αθήνα το 1998.

Η ΚΣΕ έδωσε στοιχεία για την κυνηγετική κάρπωση και για την κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών, που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα "Άρτεμις", ως η μοναδική έγκυρη Ελληνική πηγή, στους παρακάτω οργα­νισμούς:

ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας) για τις ανάγκες του προγράμματος που εκπόνησε στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από την συμφωνία του Ελσίνκι, "Κριτήρια και Δεί­κτες αειφορικής διαχείρισης των δασών της Ελλάδας".

ΟFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (Εθνικός Οργανισμός θήρας της Γαλλίας) για να τα χρησιμο­ποιήσει στα Αctions Plans (Σχέδια δράσης) της μπεκάτσας, του τρυγονιού και της σιταρήθρας.

ΟΜΡΟ (Ομάδα για τη μελέτη των αποδημητικών πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής) για να τα δημο­σιεύσει στο περιοδικό που εκδίδει τα οποία αφορούν τις τσίχλες.

ΕΠΑΝΩ-UP

Πέππας Γιώργος

Ενημερωτικό έντυπο της Κ.Σ.Ε