Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

ΠίσωInitial MπροστάBack


Ηλικία του σκύλου

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εξαπατήθηκαν αγοράζοντας σκύλους προχωρημένης ηλικίας ως νεαρούς, οπότε καταλαβαίνει κανείς την απογοήτευση τους για την παραπάνω δαπάνη.
Και τώρα στο θέμα μας: Όπως σ' όλα τα ζώα, έτσι και στα σκυλιά, η ηλικία καθορίζεται, ελέγχεται και βρίσκεται με την παρατήρηση των δοντιών, των τομέων και των κυνοδόντων του.
Ενώ στον άνθρωπο οι δόντια διατηρούν το φυσικό τους σχήμα και παραμένουν έτσι, με ελάχιστες μεταβολές, στα ζώα όχι μόνο κατά περιόδους, αλλά κι από έτος σε έτος μεταβάλλονται, υφιστάμενα τροποποιήσεις που αν γνωρίζουμε καλά, αποβαίνουν αλάνθαστο τεκμήριο του ακριβή καθορισμού της ηλικίας.
Ο σκύλος φέρει 42 δόντια, 20 στο πάνω σαγόνι και 22 στο κάτω. Αυτοί χωρίζονται σε τομείς, κυνόδοντες και τραπεζίτες.

Από αυτά, οι μεν τομείς βρίσκονται ανά 6 σε κάθε σαγόνι και χωρίζονται με τη σειρά τους σε μέσους, παράμεσους και γωνιαίους, ενώ οι κυνόδοντες βρίσκονται σε κάθε σαγόνι ανά δύο.
Και έτσι μπορούμε να διακρίνουμε την 1η και 2η οδοντοστοιχία. Οι τομείς της 1ης είναι μικρότεροι, λευκότεροι και λείοι, η στεφάνη τους είναι τρίλοβη, με τρόπο τέτοιο που να θυμίζει το φύλλο του ίου των αγρών, σχήμα που παρατηρείται και στα μόνιμα. Οι κυνόδοντες έχουν σχήμα κωνικό, επίμηκες και λίγο κυρτό.
0 σκύλος έρχεται στον κόσμο τυφλός και κουφός, δηλαδή έχει τα μάτια και τους ακουστικούς του πόρους κλεισμένους. Με εξαίρεση ελάχιστων περιπτώσεων, οι σιαγόνες δεν έχουν δόντια. Γενικά έχουμε να παρατηρήσουμε:

 • 1) Μέσα στη δωδέκατη και δέκατη τέταρτη ημέρα ανοίγουν τα μάτια και οι ακουστικοί πόροι.
 • 2) Μετά την τρίτη εβδομάδα αρχίζουν να φαίνονται οι τομείς και οι κυνόδοντες, οι οποίοι μεγαλώνουν συνέχεια, συμπληρώνοντας την τέλεια εμφάνιση τους τον τρίτο μήνα από την γέννηση.
 • 3) Η αντικατάσταση των προσωρινών με τα μόνιμα αρχίζει κατά μεταξύ του 4ου και 5ου μήνα, λίγο νωρίτερα ίσως για τα μεγαλόσωμα και λίγο αργότερα για τα μικρόσωμα σκυλιά.
 • 4) Μετά τη συμπλήρωση του ενός έτους, τα μόνιμα δόντια είναι σε τέλεια ανάπτυξη.
 • 5) Κατά τον 15ο μήνα οι κάτω τομείς γίνονται δίλοβοι. 6) Από τον 18ο μήνα μέχρι τα 2 χρόνια οι μέσοι κάτω τομείς υφίστανται τριβή κι έτσι χάνουν το σχήμα του κρίνου.
 • 7) Από 2 1/2 ετών έως και το 3ο η παραπάνω τριβή παρατηρείται και στους κάτω παράμεσους, οι δε μέσοι του άνω σταγόνα είναι ακόμα δίλοβοι.
 • 8) Κατά το 4ο έτος οι μέσοι της άνω σιαγόνα γίνονται ευθείς, οι παράμεσοι όμως συνεχίζουν να είναι δίλοβοι.
 • 9) Τέλος κατά το 5ο έτος όλοι οι τομείς έχουν υποστεί τριβή.

  Πέραν από αυτή την ηλικία δεν έχουμε στοιχεία αριθμητικού προσδιορισμού, εκτός από την μεγάλη τριβή των δοντιών, τον πιο σκούρο χρωματισμό τους και την απόκλιση, που είναι και τα μόνα τεκμήρια. Αλλά ποιος θα αγοράσει σκύλο μεγαλύτερο των 5 ετών; Πολλοί λαμβάνουν υπόψη της τραχύτητα του δέρματος, τις τρίχες, την λευκότητα των τριχών των χειλιών και της μύτης, το κοίλωμα των περικόγχιων τόξων, το επίμηκες των νυχιών, αλλά αυτά είναι γνωρίσματα μηδαμινής αξίας.
  Τα γηρατειά αρχίζουν από τον 8ο και 9ο έτος, η ζωή των σκύλων ποικίλλει και από άτομο σε άτομο, αλλά και από ράτσα σε ράτσα. Δεν είναι λίγες οι φορές που σημειώθηκε μακροβιότητα 16 και 17 ετών, έως και 20, αυτό όμως αποτελεί εξαίρεση. Συνήθως μετά το 11ο και 12ο έτος ο σκύλος πεθαίνει.
  Επειδή η μελέτη του ζητήματος και η πρακτική του εφαρμογή είναι απαραίτητη, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε λίγες εικόνες, οι οποίες θα βοηθήσουν πολύ την κάθε μελέτη ή την κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση.

  ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ Κ Γ ΚΟΝΟΥΠΗ

 • ΕΠΑΝΩ-UP