Welcome in Greece Welcome in Greece

 


ΑρχικήInitial ΠίσωBack


H Γρίπη των πτηνών

H Γρίπη των πτηνών
Ενημέρωση για το κυνήγι μέσα από φυλλάδια της ΚΣΕ


H νόσος των πουλερικών ως διεθνές πρόβλημα υφίσταται ήδη από το 2003.
Η εμφάνιση του Η5Ν1 με χαρακτηριστικά την υψηλή θνησιμότητα αλλά και ταχύτατη εξάπλωση από χώρα σε χώρα, έθεσε σε συναγερμό τους υγειονομικούς φορείς ανά τον κόσμο.
Σε περισσότερες από 100 χώρες γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του ιού το ταχύτερο δυνατό. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο την αποτροπή μιας πανδημίας δίνοντας μεγάλη έμφαση στην πρόληψη.
Από αυτή την προσπάθεια για πρόληψη δεν μπορούσαν να απουσιάζουν οι Κυνηγετικές Οργανώσεις υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας , σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε

  Ακόμη και σήμερα για τα περισσότερα θέματα που αφορούν τον ιό της γρίπης των πουλερικών , δεν έχουν εξαχθεί οριστικά επιστημονικά συμπεράσματα .
  Για τον παραπάνω λόγο το δεδομένο μπορεί να αλλάξουν ριζικά από μέρα σε μέρα , κυρίως ως προς τον τρόπο μετάδοσης , τα είδη ζώων που μπορεί να προσβάλει κλπ.

  Η γρίπη των πουλερικών προκαλείται από τον ιό της γρίπης τύπου Α ο οποίος έχει 16 υποτύπους εκ των οποίων μόνο οι δύο είναι επικίνδυνοι ( Η5 και Η7).

  Η ασθένεια στα άγρια πτηνά έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές του πλανήτη και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες.

  Οι ιοί τύπου Α έχουν την δυνατότητα να μεταλλάσσονται και να αυξάνουν έτσι την λοιμογόνο δύναμη τους.

  Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής κανενός είδους μετάδοση από θηλαστικό σε άνθρωπο.

  Μετάδοση επικίνδυνου τού γρίπης (υψηλής λοιμογόνου δύναμης) κατευθείαν από άγριο πτηνό σε άνθρωπο έχει παρατηρηθεί μία μόνο φορά στην Ν. Αφρική το 1961.

  Τα εκκρίματα των πτηνών είναι υπεύθυνα για την μετάδοση του τού καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο έχει μολυνθεί από αυτά.

  Η πιθανότητα να μεταλλαχτεί ο ιός, σε κάποια μορφή ικανή για να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μεγαλώνει με κάθε νέο ανθρώπινο κρούσμα.

  0 μοναδικός μέχρι σήμερα, γνωστός χρόνος μετάδοσης του επικίνδυνου ιού στον άνθρωπο γίνεται μόνο μέσω οικόσιτων πουλερικών.

  Το μαγειρεμένο ή ψημένο θήραμα σε θερμοκρασία πάνω από

Οι Kυνηγετικές Οργανώσείς Συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος , μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Διερεύνησης και Επιτήρησης της Γρίπης σε συνάντηση στίς 09-09-05 στην θεσσαλονίκη ανέλαβε τον εξαιρετικά σημαντικό για την πρόληψη ρόλο τηςτακτικής αποστολής στο Εθνικό Εργαστήριο Παρακολούθησης της γρίπης, μεγάλου αριθμού συγκεκριμένων αποδημητικών πουλιών προς εξέταση .
Έτσι στη φάση αυτή, η Κ.Ι.Ε. παίζει τον σημαντικότερο ρόλο αφού μέσω των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής, είναι η μόνη που έχει ενεργό δίκτυο - μηχανισμό συλλογής δειγμάτων σε όλη την χώρα για τα είδη που έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα μεταφοράς του ιού.

Οι κυνηγετικές Οργανώσεις διαθέτουν:

  Τον επιθυμητό αριθμό, κατά είδος και περιοχή, δειγμάτων και καθ' όλη τη χρονική περίοδο παρουσίας των πτηνών αυτών στη χώρα μας.
  Στοιχεία για τους διαδρόμους μετανάστευσης και περιόδους προκειμένου να γίνει ο καλύτερος σχεδιασμός της παρακολούθησης του θέματος.
  Τα μεγέθη των πληθυσμών που διαχειμάζουν και σε ποιες περιοχές.
  Το πλήρες δίκτυο δειγματοληψίας σ' όλη την Ελλάδα.

  Παράλληλα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, με τα μέσα που διαθέτουν (αυτοκίνητα, θηροφύλακες κλπ.):
  Ενημέρωσαν τους κατοίκους των περιοχών όπου παρατηρήθηκαν κρούσματα.
  Συμβάλουν στον περιορισμό - εγκλεισμό των οικόσιτων πουλερικών. Προβαίνουν στον καθαρισμό περιοχών.
  Παραλαμβάνουν νεκρά πτηνά και τα παραδίδουν στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
  Λόγω της σοβαρότητας του θέματος του ιού της γρίπης, από την αρχή και σε αυτό τον τομέα, της ενημέρωσης, η ΚΣΕ και οι Ομοσπονδίες έπαιξαν και πάλι πολύ σημαντικό ρόλο στην σωστή, έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση με πολλές παρουσίες στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο καθώς και με εξειδικευμένες δημοσιεύσεις στον τύπο και αλλού.

Κίνδυνοι περιορισμού της κυνηγετικής Δραστηριότητας από την Γρίπη των Πτηνών.

Στην αρχή του Φλεβάρη μέσα στον καταιγισμό των εκπομπών της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, των δημοσιευμάτων των εφημερίδων κλπ, υπήρξε μια προσπάθεια γενικής απαγόρευσης του κυνηγιού.
Μέτρο πανικού και χωρίς νόημα αφού οι σχετικές οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προέβλεπαν κάτι τέτοιο και οι αρμόδιες για την γρίπη υπηρεσίες του κράτους συνιστούσαν ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και αποφυγή πανικού.

Η αντίδραση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο της γενικής απαγόρευσης ήταν υπεύθυνη και τεκμηριωμένη.
Ζήτησε να τηρηθεί κατά γράμμα το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που επιβάλλει τοπικούς και μικρής έκτασης περιορισμούς του κυνηγιού, γιατί από ορισμένους φορείς έγιναν σπασμωδικές κινήσεις και επεβλήθησαν αναρμοδίως αδικαιολόγητες και χωρίς νόημα απαγορεύσεις ειδικά στην βόρεια Ελλάδα.

0ι παρεμβάσεις μας αυτές απέτρεψαν την εξάπλωση των απαγορεύσεων σε όλη την χώρα και έδωσαν την δυνατότητα στους κυνηγούς να συνεχίσουν την κυνηγετική δραστηριότητα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Συμπεράσματα

  1. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν ριζικά σχετικά με την γρίπη των πτηνών.

  2. Η ΚΣΕ , με όλες τις Κυνηγετικές οργανώσεις , με όλα τα μέσα που διαθέτει , συνεργάζεται στενά και αποτελεσματικά με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για πρόληψη της γρίπης . υπάρχουν πολλά

  3. Η ΚΣΕ συνεχίσει να εφαρμόζει, χωρίς υπερβολές, χωρίς υστερόβουλες σκέψεις, τα μέτρα εκείνα που επιβάλλονται από την πολιτεία για την δημόσια υγεία.

  4. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας θα συνεχίσει να εξασφαλίζει υπεύθυνη ενημέρωση για να αποτρέπει τους αδικαιολόγητους και χωρίς νόημα περιορισμούς για το κυνήγι.

  5. Η καλή ατομική υγιεινή, με τακτικό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής με νεκρά ή άρρωστα πτηνά, η αποτροπή επαφής του σκύλου με νεκρό πτηνό, από άγνωστα αίτια, το καλό μαγείρεμα των πτερωτών θηραμάτων μας προστατεύουν και από άλλες πιθανές νόσους πέραν της επίκαιρης γρίπης των πτηνών. Τα παραπάνω καλύπτουν τις πιθανές ανησυχίες μας.

Με τα σημερινά δεδομένα ουδείς λόγος υπάρχει για περιορισμούς κατά την νέα κυνηγετική περίοδο πέραν από αυτούς που επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε περίπτωση συγκεκριμένου κρούσματος.


 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Φωκίωνος 8 & Ερμού
ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10563
τηλ 210 3231271 - fax 210 3222755

ΕΠΑΝΩ-UP