Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack

Κόκερ Σπάνιελ


Κόκερ Σπάνιελ

Τό πιό γνωστό καί τό πιό διαδομένο από τά μικρά εγγλέζικα Έπανιέλ. Παρά τη μόδα, πού τόν κάνει σκύλο γιά συντροφιά, τό Κόκερ έχει διατηρήσει ανέπαφα τα χαρακτηριστικά τού κυνηγού (είναι εύκολο νά βγάλετε στό κυνήγι ενα Κόκερ τοΰ διαμερίσματος). Ή πρώτη του χρήση είναι στό κυνήγι μέ τουφέκι. Στήν πραγματικότητα δέν είναι ούτε αληθινός σκύλος φέρμας ούτε αληθινός ιχνηλάτης. Λίγο εύχρηστος στήν πεδιάδα, είναι τέλειος γιά νά ξετρυπώνει τήν πέρδικα, τή μπεκάτσα καί τήν πάπια. Ακούραστο, τό Κόκερ δέν φοβάται ούτε τό κρύο ούτε τή ζέστη καί φέρνει πίσω μέ ενθουσιασμό κάθε θήραμα πληγωμένο ή νεκρό.
Ζωηρός, χαρούμενος, υπερβολικά προσκολλημένος στό αφεντικό του, είναι εξαιρετικός φύλακας καί πολύ καλός σύντροφος γιά τά παιδιά, αν καί μερικές φορές είναι πεισματάρης. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους σκύλους (έχει εκπληκτική ευκολία προσαρμογής καί κατανόηση) καί είναι πολύ έξυπνος. Είναι απαραίτητη μιά ειδική εκγύμναση γιά νά μήν κυνηγάει πολύ μακρυά άπό τόν κυνηγό. Στό σπίτι είναι καλό νά τόν εκγυμνάζουμε νωρίς γιά νά πετύχουμε τέλεια υποταγή. Παρά τή ρώμη του, τό Κόκερ είναι έπιρεπές, όταν γεράσει, σέ ρευματισμούς στό πίσω μέρος τοΰ κορμού καί στά πίσω πόδια.

Γενική όψη
Κάτω άπ' τό μικρό του ύψος αποκαλύπτεται ένας σκύλος δυνατός, δραστήριος καί πολύ ευκίνητος. Τό κεφάλι του είναι ακριβώς σάν τοΰ Έπανιέλ μέ μακρυά καί όμορφα αυτιά καί δυνατή μουσούδα. Τά δυνατά σαγόνια του τού επιτρέπουν στό κυνήγι νά μεταφέρει έναν λαγό σχεδόν τό ίδιο μεγαλόσωμο μ' αυτόν. Μέ τετράγωνο σκελετό, τό Κόκερ έχει ρωμαλέα σκέλη πού πρέπει νά είναι τελείως ϊσια. Κάθε ϊχνος αδυναμίας ή μπασετισμού πρέπει νά αποκλείεται στήν αναπαραγωγή.

Κεφάλι. Αρκετά ελαφρύ, θυμίζει τό κεφάλι ενός μικρού Σέτερ. Οι γραμμές του είναι πολύ ψαλιδιστές, μέ ίνίο λίγο τονισμένο. Τό κρανίο είναι στρογγυλό, πλατύ ανάμεσα στά αυτιά καί πολύ αναπτυγμένο. Τό μέτωπο πρέπει νά είναι ενιαίο, τό ρινομετωπικό κοίλωμα αρκετά λίγο τονισμένο, τά σαγόνια αρκετά μακριά καί ισχυρά καί ή οδοντοφυΐα κανονική. Ή όψη της μουσούδας είναι μάλλον τετράγωνη, τά χείλη καλά κολλημένα στά σαγόνια, είναι λεπτά, ή μύτη πολύ αναπτυγμένη καί πλατιά. Τά μάτια, αρκετά μεγάλα, αλλά όχι προεξέχοντα, είναι πολύ ανοιχτά, σέ χρώμα καστανό ή φουντούκι. Ή έκφραση τοϋ βλέμματος είναι ευγενική, πολύ έξυπνη, μάλλον χαρούμενη. Τά αυτιά, σέ σχήμα λοβών, είναι κολλημένα αρκετά χαμηλά καί δέν ξεπερνούν τή γραμμή της μύτης. Αποτελούνται άπό μιά λεπτή καί ευλύγιστη μεμβράνη, καλυμμένη μέ ένα στρώμα μακριές, χοντρές καί μεταξένιες τρίχες. Πρέπει νά πέφτουν επίπεδα καί νά κολλούν στά μάγουλα.

Κορμός. Συμπαγής, δίνει τήν εντύπωση συγκρατημένης δύναμης καί ακούραστης δραστηριότητας.
Λαιμός μακρύς καί μυώδης, καλά ενωμένος μέ τίς ωμοπλάτες.
Στήθος βαθύ καί πολύ αναπτυγμένο, τά πλευρά δέν πρέπει νά είναι πολύ στρογγυλά, γιά νά μήν ενοχλούν τήν ελεύθερη κίνηση τών μπροστινών σκελών.
Ράχη βραχεία, καθόλου αδύνατη.
'Οσφύς πολύ ισχυρή, συμπαγής καί μυώδης, γιατί αυτή προωθεί τόν κορμό στήν κίνηση.
Ή γενική γραμμή τού πάνω μέρους τού σώματος πρέπει νά κατεβαίνει ελαφρά προς τήν ουρά.
Ωμοπλάτες πολύ μακριές καί πολύ λοξές, ενώνονται γιά νά δημιουργήσουν, στήν κορφή τους, ένα άκρώμιο στενό καί σαφώς διαχωρισμένο.
Μπροστινά σκέλη πολύ ίσια, ισχυρά, εξαιρετικά δυνατά.
Τά μπροστινά σκέλη πρέπει νά είναι σχετικά κοντά, γιά νά μήν παρεμποδίζουν τήν ενεργητικότητα τού σκύλου. Δέν πρέπει νά είναι ούτε πολύ σφιχτά, ούτε πολύ ανοιχτά καί είναι σκεπασμένα μέ πυκνό τρίχωμα.
Πίσω σκέλη πολύ ισχυρά.
Μηροί μυώδεις πού κατεβαίνουν χαμηλά. Ίγνύες πολύ μακρυές, ενωμένες, ούτε ανοιχτές ούτε κλειστές καί κοντά στη γή , πού δημιουργούν ευλύγιστη στάση καί άνετο περπάτημα.
Πόδια σφιχτά καί στρογγυλά, ούτε πολύ μεγάλα ούτε πολύ πλατιά, ποτέ μαλακά, ανοιχτά ή απλωμένα. Δάχτυλα πολύ τοξωτά.
Πέλματα πολύ σκληρά, νύχια γερά.

Ουρά. Κολλημένη αρκετά χαμηλά, λίγο κάτω άπό τή γραμμή τής ράχης, κόβεται στά 2/5 τού μήκους της. Πρέπει νά στέκεται όσο χαμηλότερα γίνεται καί δέν ξεπερνάει ποτέ τή γραμμή της ράχης.
Τό συνεχές κούνημα της, τόσο στό σπίτι δσο καί στό κυνήγι, είναι ενα από τά χαρακτηριστικά της ράτσας.

Τρίχωμα. Τρίχα επίπεδη, χοντρή, πολύ σφιχτή, μέ μεταξένια όψη, λεπτή καί σφιχτή, υφή πού επιτρέπει νά στεγνώνει γρήγορα. Δεν πρέπει νά είναι ποτέ μαλλιαρή ή σγουρή. Στήν ανάγκη μπορεί νά είναι κατσαρή. Πρέπει νά είναι κοντή στό κεφάλι (τό λοφίο είναι μεγάλο ελάττωμα), όχι πολύ μακριά στον κορμό καί άφθονη στίς φράντζες. Χρώματα: επιτρέπονται όλα τά χρώματα. Στά μαΰρα καί στά κόκκινα, λίγο άσπρο στό στέρνο επιτρέπεται. Σέ άλλα σημεία δεν επιτρέπονται λευκές κηλίδες. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες: Όλόμαυρο, μέ ή χωρίς λευκή κηλίδα στό στέρνο (στίς εκθέσεις απορρίπτονται οι λευκές κηλίδες στά σκέλη). Κόκκινο, άκαζού, χρυσαφί καί τόννοι τοϋ κρέμ. Μαύρο καί της φωτιάς, καστανό καί της φωτιάς, μαύρο της φωτιάς καί άσπρο.
Στό κυνήγι προτιμώνται τά Κόκερ μέ άσπρες κηλίδες,γιά νά παρακολουθούνται ευκολότερα οι μετακινήσεις τους στά σύδεντρα καί τους θάμνους.

Ελαττώματα. Κεφάλι πολύ χοντρό, μέ πολύ δέρμα καί ζάρες στό μέτωπο ή πολύ μεγάλο σέ σχέση μέ τόν κορμό.
Κρανίο υπερβολικά στρογγυλό, επίπεδο ή μυτερό ή πολύ πλατύ ή πολύ στενό.
Απουσία ρινομετωπικοϋ κοιλώματος ή αντίθετα πολύ τονισμένο ρινομετωπικό κοίλωμα.
Μάτια πολύ μικρά, βαθιά, προεξέχοντα ή λοξά.
Πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στά μάτια ή πολύ μικρή.
Στραβισμός.
Κάτω βλέφαρα πεσμένα. Αυτιά φυτεμένα πολύ ψηλά προς τήν κορφή τοϋ κεφαλιού ή φυτεμένα πολύ χαμηλά κάτω από τή γραμμή των ματιών σάν τού λαγού, πολύ κοντά, μυτερά, σάν αμπελόφυλλο, απομακρυσμένα άπ' τό κεφάλι, σάν κοχύλια, χωρίς φράντζες, σγουρά, μέ χοντρή καί τραχιά μεμβράνη, πολύ μακριά, ξεπερνώντας υπερβολικά τήν άκρη της μουσούδας.
Ουρά ανασηκωμένη ή κάθετη ενωμένη πολύ ψηλά ή κολλημένη στους γλουτούς, πολύ κοντά. Τ
ρίχωμα λείο ή εξαιρετικά μακρύ, μαλλιαρό, σκληρό, μέ ανοιχτόχρωμα στίγματα, μπουκλωτό, σγουρό.
Ύψος μεγαλύτερο ή μικρότερο από τά καθορισμένα όρια
. Ελαττώματα πού αυτόματα αποκλείουν τό σκύλο: έλλειψη τύπου, κρυπτορχιδία, μονορχιδία, σκύλος πολύ κακός.

Ιστορικό
Οι ρίζες τού Κόκερ είναι κοινές μέ τών υπόλοιπων μικρών εγγλέζικων Έπανιέλ (Λάντ Σπά-νιελ). "Αν καί είναι αγγλικής κατασκευής, οι κυνολόγοι συμφωνούν σχεδόν όλοι πώς τά Σπά-νιελ κατάγονται από τήν Ισπανία, όπως καί τά γαλλικά Έπανιέλ. Ό Γκαστόν Φαίμπους είναι ό πρώτος πού μνημονεύει τόν «σκύλο τοΰ "Ουζελ», πρόγονο τών Έπανιέλ όλων τών χωρών, στό βιβλίο του «Εγχειρίδιο τού Κυνηγιού» πού έγραψε τό 1387: «Υπάρχουν καί σκύλοι πού ονομάζονται σκύλοι τοϋ "Ουζελ ή Έσπανχόλζ επειδή κατάγονται άπό τήν Ισπανία». Ωστόσο μερικοί ισχυρίζονται πώς ό όρος Έπανιέλ προέρχεται άπό τό ξαπλώνω στ' αρχαία γαλλικά.
Τόν 14ο αιώνα τά Έπανιέλ κυνηγούν στή Γαλλία καί στήν Αγγλία καί αποτελούν αντικείμενο πολλών μελετών. Ό Φιλίπ Σίντνεϋ, στρατιώτης της βασίλισσας Ελισάβετ, τά συγκρίνει μέ «ευγενείς», ό Εδουάρδος Πλανταγένετος, Μεγάλος "Αρχοντας τού Κυνηγιού τού βασιλιά Έρίκου Δ', στό βιβλίο του «ό "Αρχοντας τοϋ Κυνηγιού», παινεύει τίς κυνηγετικές τους ικανότητες, ό Τσώσερ στό «'Ιστορίες, ή γυναίκα άπό τό Μπάθ» συγκρίνει τό Έπανιέλ μέ γυναίκα πού ψάχνει γιά άντρα, γιατί όπως κι εκείνο έτσι κι αυτή θέλει νά όρμήξει. Στήν Αγγλία τόν 18ο αιώνα διακρίνονται δύο είδη Σπάνιελ: τό Σπρίνγκιγκ Σπάνιελ, μεγαλύτερο, πού θά δημιουργήσει τό Σπρίνγκερ καί τό Κόκιγκ Σπάνιελ (ειδικό στό κυνήγι της μπεκάτσας).
Αυτά τά τελευταία, χρώματος κοκκινόασπρου μέ μακριά αυτιά, ανήκουν αποκλειστικά στήν εκτροφή τού δούκα τού Μάρλμπορω. Τό Μπλένχαϊμ, ποικιλία τού αγγλικού Έπανιέλ νάνου, πού μοιάζει μέ τό «Κίγκ Τσάρλς», απόγονος ενός Τόυ Σπάνιελ κινέζικου, αποτελεί τή ρίζα τού Κόκερ τού Μάρλμπορω. Στήν πραγματικότητα αυτό τό πρωτότυπο της ράτσας είναι καρπός διασταύρωσης τών Τόυ Σπάνιελ, καί τών κυνηγετικών Σπάνιελ.
Ξεκινώντας άπ' αυτή τήν πρώτη «κατασκευή», οι "Αγγλοι έκροφείς τοϋ 19ου αιώνα αφοσιώθηκαν στή σταθεροποίηση ενός τύπου διαφορετικού άπό τά Λάντ Σπάνιελ (Σάσεξ καί Φήλντ). Τό 1893 τό Κόκερ έγινε αποδεκτό στό Βιβλίο Καταγωγών τού Κένελ καί τό 1901 έγινε γενικά παραδεκτό τό πρότυπο της ράτσας. Τό Κόκερ Σπάνιελ έφτασε στή Γαλλία τό 1900 καί γνώρισε μεγάλη επιτυχία, πού τό έκανε τό πιό διαδομένο κυνηγετικό σκυλί (250.000 Κόκερ, ένώ υπάρχουν 230.000 βρετονικά Έπανιέλ, πού είναι τά πρώτα άπό τά γαλλικά Έπανιέλ).

ΕΠΑΝΩ-UP