Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack ΠίσωΠέρδικες- Εγχειρίδια Διαχείρισης Alectoris chukar ...Εισαγωγή Α
Το κυνήγι στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ολοένα διογκούμενα προβλήματα και προκλήσεις και ο κυνηγετικός κόσμος επιβάλλεται να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Η προσαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Δυστυχώς στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι κυνηγετικοί σύλλογοι, ανά την Ελλάδα, λειτουργούν με παρωχημένες και αναχρονιστικές διαχειριστικές αντιλήψεις, παρά το σοβαρό επιστημονικό έργο που συντελείται από τους επιστημονικούς συνεργάτες των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας. Αποδεικνύεται, με λίγα λόγια, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ν' αλλάξουν νοοτροπίες και αντιλήψεις, ενώ είναι πανθομολογούμενη (επιστημονικά και εμπειρικά) η μη αποτελεσματικότητα των “παραδοσιακών” παρεμβάσεων, κυρίως όσον αφορά στις απελευθερώσεις. Έτσι συνεχίζονται να σπαταλούνται σημαντικοί πόροι και ενέργεια, σε εποχές δύσκολες, τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και λόγω του γεγονότος ότι η ελληνική ύπαιθρος αλλάζει ραγδαία προς μια κατεύθυνση που οδηγεί στη μείωση της βιοποικιλότητας και συνεπώς στην επιδείνωση των συνθηκών βιωσιμότητας των πληθυσμών των ενδημικών θηραμάτων. Στόχος του εγχειριδίου είναι η οργάνωση των φιλοθηραματικών δράσεων των κυνηγετικών συλλόγων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων έτσι ώστε αυτές να γίνουν ορθολογικότερες και κυρίως αποτελεσματικότερες. Ως είδος στόχος επιλέχθηκε η Νησιωτική Πέρδικα, καθώς αποτελεί το πιο ευάλωτο ενδημικό θηραματικό είδος και η διαχείρισή του είναι πιο δύσκολη. Όμως, από τη διαχείριση των πληθυσμών της πέρδικας θα ευνοηθούν και τα υπόλοιπα θηραματικά είδη. Η Α ΚΟΚΔ θ' αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην κατάρτιση των διαχειριστικών παρεμβάσεων των συλλόγων και θα τις χρηματοδοτεί, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται σε τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να γίνει σημαντικό εργαλείο για τους συλλόγους. Σ' αυτή την πρώτη του μορφή δίνει την κατεύθυνση που πρέπει ν' ακολουθηθεί, ώστε το 2019, η Α ΚΟΚΔ ν' οργανώσει ζητήματα όπως η ορθότερη σύνταξη των εκθέσεων εμπλουτισμού, τον αριθμό των περδίκων που θα παραλαμβάνονται από το κρατικό εκτροφείο και κυρίως τις χρηματοδοτήσεις των φιλοθηραματικών δράσεων των συλλόγων. Η χρηματοδότηση (δικαίωμα χρηματοδότησης, ύψος χρηματοδότησης) θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την τήρηση όσων περιγράφονται στη συνέχεια.

Εισαγωγή Β
Αγαπητοί Συνάδελφοι.Μέσα από ένα συνεχή και κυρίως ουσιαστικό προβληματισμό, αυτό της καταγραφής των αρνητικών αποτελεσμάτων,τα οποίαπροκύπτουν εδώ και αρκετά χρόνια από τις άναρχεςδιαδικασίες των εμπλουτισμών,θεωρήσαμε ως αναγκαία εναλλακτική λύση, το σχεδιασμό για εφαρμογή ενός συνόλου ορθολογικών μέτρων και ιεραρχημένων ενεργειών, για την πολυπόθητη ανασυγκρότηση της διαδικασίας των εμπλουτισμών.Η εκπόνηση του συγκεκριμένου τεύχους καταγράφει βασικούς στόχους διαχειριστικών ενεργειών, με σκοπό την ορθή χρήση τωνατόμων της νησιωτικής πέρδικας, τα οποία προορίζονται για τηναπελευθέρωσή τους.Η διαδικασία των εμπλουτισμών με στόχοτην ενδυνάμωση,ενίσχυση, τόνωση και ανάκαμψη των φυσικών θηραματικών πληθυσμών του συγκεκριμένου υπόδιαχείριση θηραματικού είδους, αποτελεί πράξη και φιλοθηραματικό έργο βαρύνουσας σημασίας.Η διαχειριστική πρακτική των οργανώσεων μας, πρέπει ναεκπροσωπείκαι να αναγνωρίζει ένα και μοναδικό σκοπό,τηβιωσιμότητατων φυσικώνθηραματικών πληθυσμώντης νησιωτικήςπέρδικας.Η προσπάθεια μας σήμερα σε ότι αφορά τη φιλοθηραματική διαχείρισηπρέπει να ενδύεται και να αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκηγια εφαρμογή της επιστημονικότηταςστο σύνολο των ενεργειών, οι οποίες στοχεύουνστο θετικό αποτέλεσμα και στην επίτευξη της αειφορίας των πληθυσμών του είδους.Με τις ανωτέρω σκέψεις ευχόμαστεκάθε επιτυχία στις προσπάθειες σας

Πηγή : Α ΚΟΚΔ


ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas


( Το επιστημονικό προσωπικό  Α΄ ΚΟΚΔ συνέταξε το "Εγχειρίδιο για Διαχείριση Νησιωτικής Πέρδικας", προκειμένου να αναβαθμιστεί το φιλοθηραματικό έργο των κυνηγετικών συλλόγων της περιφέρειά της, μ' επίκεντρο τη Νησιωτική Πέρδικα ,για άνοιγμα του εγχειριδίου πατήστε στην εικόνα) )


(Ο κ. Παυλίδης Πολυχρόνης, Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λέρου, στον παρών Οδηγό, μοιράζεται την εμπειρία 20 χρόνων στη διαχείριση της Νησιωτικής Πέρδικας και καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση, βήμα βήμα, από την παραλαβή των περδίκων από το εκτροφείο, έως και την απελευθέρωσή τους. Ο Οδηγός αυτός προέκυψε από την άψογη και εις βάθος συνεργασία, όλα αυτά τα χρόνια, με το επιστημονικό της Α΄ ΚΟΚΔ και τον κτηνίατρο κ. Μιχάλη Κοντραφούρη και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του παραπάνω εγχειριδίου, για άνοιγμα του οδηγού πατήστε στην εικόνα )