Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack ΑπόψειςΑπόψεις


ΟΙ ΚΑΝΑΔΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ !!!

Μόλις ακούμε Κανα­δά όλοι εμείς οι παθια­σμένοι με το κυνήγι, τα­ξιδεύουμε νοερά σε άπιαστα κυνήγια με παρ­θένους κυνηγότοπους.

Όμως, κι' εκεί υπάρ­χουν αντικυνηγοί και άλ­λες οικολογικές οργανώ­σεις που έχουν βάλει στόχο να εξαρθρώσουν τις παραδοσιακές δραστη­ριότητες της φύσης. Τι να κάνει όμως κανείς μπροστά σ' αυτές τις δια­μάχες και τις κοινωνικές κόντρες που τροφοδο­τούν μίση και ακρότητες και οδηγούν στο χειρότε­ρο, όπως ακριβώς συμβαί­νει και στην πατρίδα μας.

Ε, λοιπόν οι φίλοι μας οι Καναδοί μας δίνουν το παράδειγμα σύμφωνα με το περιοδικό "Μονοπάτια κυνηγίου και Ψαρέματος" του Κεμπέκ. Διαβάζουμε:
«Η Κοινότητα των κυνηγών και των ψαράδων του Κεμπέκ είδε να ολοκληρώ­νονται μετά από πολλά χρόνια οι εργασίες της F.Q.F (Federation Quebe-coise de Faune, 0μοσπονδία του Κεμπέκ για την Πανίδα) που αφορούν το κυνήγι στο Κεμπέκ. Στις 22/12/2002 ψηφίστηκε το σχέδιο νό­μου 147 που τροποποιεί το νόμο πάνω στη διατήρηση και στην ανάδειξη της πανίδας και που στοχεύει στο ν' αναγνωρίσει το δι­καίωμα να κυνηγάς, να ψαρεύεις και να παγιδεύ­ειςσύμφωνα με το νόμο. Ένα δικαίωμα που έχει τεθεί σε αμφιβολία από τις αντικυνηγετικές ομά­δες που πιέζουν αφόρητα.

Η ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου νόμου, απο­τελεί μία από τις λύσεις που έχει σχεδιάσει η Ρ.Ο. Ρ. μέσα στο πλαίσιο της μελέτης της, πάνω στην πρακτική του κυνηγίου . Αυτός ο νόμος περιέχει εξ ίσου μία παράγραφο η οποία καθιστά παράνομο όποιον προσπαθήσει να καταφερθεί εναντίον κάποιου που εξασκεί το δικαίωμα της κάρπωσης νόμιμα. Η ψήφιση του νόμου αυτού μπόρεσε να ιδεί το φως της ημέρας χάριν της τεχνικής επιτροπή που τοποθέτησε και οργάνωσε η Εταιρεία Πανίδας και Εθνι­κών Πάρκων του Κεμπέκ, αλ­λά και η εκπληκτική δουλειά του υπεύθυνου υπουργού κ.Richard legandre.

Τακούτε κύριε Υπουργέ της Γεωργίας; Να τι σας μέ­νει να κάνετε: Να είναι πα­ράνομοι όλοι αυτοί που αμ­φισβητούν το κυνήγι, το ψάρεμα,, τις παγίδες και όλες τις νόμιμες δραστη­ριότητες που διέπονται από νόμους, αποφάσεις και ρυθμιστικές! Ένας τέτοιος νόμος στην πατρίδα μας θα έδινε το δικαίωμα σε κάθε Έλληνα κυνηγό να πάει στο δικαστήριο όλες αυτές τις κυρίες και κυρίους που αντιτίθενται στο κυνήγι. Αυτό θα 'τανε ένα ριζο­σπαστικό μέτρο που θα έβαζε τέλος στο σύνολο όλων αυτών των προσ­φυγών εναντίον του κυνηγίου και του ψαρέματος.

Μήπως είναι καιρός να αποτελεί παρανομία κάθε πράξη που αντιτίθεται σε νόμιμες πρακτικές; Σ' εμάς εναπόκειται να φτάσουμε αυτό το στόχο που πέτυχαν οι συνάδελφοι του Καναδά οι οποίοι πριν από μας είχαν να κάνουν κι' αυτοί με την Αγγλοσαξονι­κή αντίληψη για τη φύση, τη ζωολατρία που οδηγεί σε μια υπερπροστασία των ζώων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι κυνηγετικές μας ορ­γανώσεις θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να έχουμε κι εμείς εδώ την ίδια επιτυχία που είχαν οι συνάδελφοι κυνηγοί στο Κεμπέκ.

Να δούμε επιτέλους να καταδικάζονται κάποιοι αντί κυνηγοί επειδή έτσι απλά εναντιώνονται. Είναι αυτό που λέγεται (Returnered Soke) επιστρεφόμενο σοκ

Κυνηγετικές Ειδήσεις
Ιούλιος/2003

ΕΠΑΝΩ-UP